UvoorU - doneren

Waar zouden we zijn zonder vrienden?

"Een vriend helpt je om jezelf te blijven"

"Meer dan zesenhalve eeuw zorggeschiedenis koester je samen"

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

 

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis steunt het Bartholomeus Gasthuis en (binnenstad)bewoners bij activiteiten waarvoor geen andere financieringsvorm is. En dat is zeer welkom! Om het cultureel erfgoed goed en toegankelijk te houden, is geld nodig. Dat geldt ook voor kleine investeringen om leuke dingen te kunnen doen en organiseren in het gasthuis. Werkelijk iedere euro draaien we om. De Stichting Vrienden zet zich in voor dat extra geld, zonder winstoogmerk.

 

Op de agenda van de Stichting Vrienden voor 2024

  • Financiering projecten passend bij de doelstelling, d.w.z. projecten die:
    • bijdragen aan het welzijn van ouder wordende Utrechters en die het unieke zorgconcept van Bartholomeus Gasthuis ondersteunen;
    • helpen om het gasthuis zelfstandig – en dus kleinschalig – te laten voortbestaan;
    • ondersteunen bij het behoud van het historisch cultureel erfgoed.
  • Vergroten van de bekendheid van de stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis
  • Ontwerpen en uitvoeren van een nieuw fondsenwervingsplan.

Vriendschappen bestaan er in vele vormen. U kunt ook bijdragen!

Word donateur of geef eenmalig

Uw vriendschap betekent veel voor ons

Donatiepagina

Word (zakelijke) Vriend met uw bedrijf

Ondernemen en zorg gaan prima samen

Lees meer over zakelijke Vrienden

Nalaten & legaten

Vragen over hoe u de Stiching Vrienden kunt opnemen in uw testament? We praten hier graag met u over.

Neem s.v.p. contact met mij op om verder te praten
X