De ene woon- of zorgvraag is de andere niet

In- en exclusiecriteria: passende zorg

Het is onze gewoonte om te denken in mogelijkheden en oplossingen. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de praktische mogelijkheden van ons historisch gebouw en aan onze dienstverlening. Dat beschrijven we in onze in- en exclusiecriteria. We vinden het belangrijk om deze te delen met (de naasten van) toekomstige bewoners.

 

Als grenzen in zicht komen

De wereld is geen dag hetzelfde. Situaties veranderen, bijvoorbeeld iemands gezondheid en zelfredzaamheid. Soms blijkt dat een bewoner in de loop van de tijd (veel) zorg en aandacht nodig heeft en dat zelfstandig wonen in een service appartement niet langer past. Verhuizen naar een beschermde plaats in het gasthuis is dan een logische stap. Het kan ook zijn iemands gezondheid zodanig verandert, dat er specialistische zorg nodig is. Zorg die verder gaat dan de psycho-geriatrische of somatische zorg die wij bieden. Wij zullen ons maximaal inspannen om externe overplaatsing te voorkomen als de situatie van een bewoner verandert en de grenzen van onze dienstverlening daardoor in zicht komen.

 

Ons vertrekpunt: beroepsnormen en kwaliteitscriteria 

Als u of uw naaste in ons gasthuis woont en zorg ontvangt, kunt u erop vertrouwen dat medewerkers en behandelaren in het gasthuis werken op basis van beroepsnormen en kwaliteitscriteria. Deze vormen ons professionele vertrekpunt voor goede en verantwoorde zorg. Wij nemen alleen bewoners op die zelf of waarvan hun vertegenwoordigers vertrouwen hebben in de reguliere geriatrische zorg, behandeling en medicatievoorschrijfbeleid.

 

Wilt u meer weten over de in- en exclusiecritria?

Download het pdf of neem contact met ons op.
X