Toezicht, bestuur en management

Het College van Regenten (RvT)

Het College van Regenten van het Bartholomeus Gasthuis is een moderne Raad van Toezicht. De oude naam verwijst naar de historie. Het College werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2022.

 

Het College van Regenten bestaat uit:

drs. A.P.M. (Bram) Mol, penningmeester
dr. J.G. (Judith) van Tuijn
mw. dr. M.G.B. Vanderkaa
drs. A.A. (Guus) Verduijn
mw. A.M. (Marlien) Verhoef, voorzitter

Raad van Bestuur

Mw. L. (Loes) de Vries MBA is sinds november 2020 de bestuurder van het Bartholomeus Gasthuis.

Managementteam

Het managementteam van het Bartholomeus Gasthuis ondersteunt de bestuurder en bestaat uit:

  • Adri Hammink, manager P&O
  • Petra Kater – van der Wurf, manager F&C
  • Marie-José Kavelaars, manager facilitair en horeca
  • Marineke Monbredau, bestuurssecretaris
  • Annemarie Vollenberg, locatiemanager

 

Onze visie op toezicht, de stichtingsstatuten en -reglementen lezen?

Overzichtelijk op een rij

Overzichtelijk op een rij

X