Verantwoording
ANBI-status

Het Bartholomeus Gasthuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. 

  • De Stichting Bartholomeus Gasthuis in ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 471179168.
  • RSIN nummer: 002882103.
  • Contactgegevens: Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd aan de Lange Smeestraat 40 te Utrecht en te bereiken via telefoonnummer 030 239 3152 en e-mailadres bestuurssecretariaat@bartholomeusgasthuis.nl.
  • Doelstelling: De Stichting Bartholomeus Gasthuis is een zorgorganisatie met als hoofddoelstellingen het bieden van goede zorg, huisvesting en sociaal maatschappelijk welzijn aan ouderen in het bijzonder. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan de professionele standaarden in eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
  • Bestuur en beleid: Het bestuur van de stichting legt jaarlijks verantwoording af over zijn beleid en bestedingen. Alle relevante informatie en documenten vindt u bovenaan deze pagina onder de kopjes ‘Bestuur’, ‘College van Regenten’ en ‘Verantwoording’.
  • Bekijk hier de ANBI-verantwoording over 2023.

 

Meer lezen over de ANBI-status in het algemeen?

X