Privacy en gegevensverwerking

Zuinig op persoonsgegevens
Het Bartholomeus Gasthuis gaat op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming (FG) bewaakt dat de organisatie werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw rechten, onze plichten
Wij zijn verplicht u te vertellen welke persoonsgegevens we van u vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt, met wie we de gegevens delen en hoe we de gegevens verwerken en bewaren. Op het delen van de persoonsgegevens is niet alleen de AVG van toepassing. We hebben in de zorg ook te maken met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens en verwerken deze op een veilige manier (binnen digitaal beveiligde omgeving).

Het Bartholomeus Gasthuis verwerkt persoonsgegevens van zowel cliënten (in- en extern wonend, gasten zorghotel), vrijwilligers als medewerkers. We lichten de reden per groep toe:

 

  • bewoners, hun naasten en gasten van het zorghotel, om de juiste zorg te kunnen leveren
  • extern wonende cliënten (wijkbewoners), om te informeren over diensten van het Bartholomeus Gasthuis en Barth in de Buurt
  • vrijwilligers, om hen te benaderen in het kader van het vrijwilligerschap
  • medewerkers, om als werkgever te voldoen aan wettelijke bepalingen en om het mogelijk te maken pensioenvoorzieningen en collectieve zorgverzekeringen aan te bieden.

 

Privacyreglement 

In het privacyreglement beschrijven we hoe het Bartholomeus Gasthuis omgaat met persoonsgegevens en privacy en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Het reglement wordt iedere twee jaar getoetst op geldigheid conform de wet- en regelgeving.

 

Meer lezen over de AVG? Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Verdiepen in ons privacyreglement?

X