Strategisch plan '22-'26: Eigentijds & Eigenzinnig

Op expeditie met onze historische doelstellingen in de rugzak

Zelfstandig blijven & onderscheidend zijn in de ouderenzorg

Een strategisch meerjarenplan Bartholomeus Gasthuis 2022 – 2026

Het strategisch meerjarenbeleidsplan is opgebouwd langs drie programmalijnen. Hierin liggen de ambities en doelen vast die we aan het einde van deze beleidsperiode samen met bewoners en hun naasten, gasten, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners gerealiseerd willen hebben.

 

Met twee strategische doelen

In het strategisch meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026 ‘Eigentijds en eigenzinnig sinds 1367’ nemen we twee strategische doelstellingen als richtpunt voor de toekomst van het Bartholomeus Gasthuis.

 

  1. Bartholomeus Gasthuis is onderscheidend in de ouderenzorg en geeft ruimte aan ieders wensen om oud(er) te worden op hun eigen manier. Een gastvrije plek waar iedereen zich welkom voelt om te ontmoeten, advies te vragen, betekenisvolle dingen te doen en te genieten van het leven, ondersteuning te geven of vinden en, zo nodig, zorg te ontvangen.
  2. Het gasthuis blijft zelfstandig. Op eigenzinnige wijze bieden we huisvesting, goede zorg en sociaal maatschappelijk welzijn aan ouderen. We betrekken (wijk)bewoners, gasten en medewerkers bij onze koers en zoeken samenwerking zónder onze eigenheid te verliezen.

 

Verdeeld over drie programmalijnen

 1. Programma leefomgeving, met o.a.
 • Verduurzamen historisch gebouw naar CO2 neutraal.
 • Vergroten aanbod (zorg)appartementen, inspelend op de trend van langer thuis wonen.
 • Toevoegen somatische afdeling aan huidig woonzorgaanbod.
 • Inzetten slimme zorgtechnologie voor meer comfort en welzijn én als werkverlichting.
 1. Leefstijl & gezondheid, met o.a.
 • Vormgeven faciliterende rol in de wijk voor buurtbewoners in samenwerking met partners.
 • Creëren van levendige en toegankelijke ontmoetingsplek voor buurtbewoners in de Serre.
 • Vergroten bekendheid van Brasserie Zunte.
 • Uitbreiden aanbod voor ouderen gericht op een gezonde(re) leefstijl en bewegen in Salus WellnessHuys. 
 1. Organisatie, met o.a.
 • Organisatiestructuur invoeren passend bij de doelstellingen van het gasthuis.
 • Kanteling van de organisatie naar bottom-up benadering.
 • Projectmatig werken professionaliseren.
 • Informele zorg verder versterken.

Bekijk de publieksversie van ons strategisch meerjarenplan

Bekijk het plan
X