Bartholomeus Gasthuis en ZiZo onderzoeken animo voor Buurtkeuken in de binnenstad

Een plek om samen te koken en daarna samen te eten óf om alleen te komen eten.

Hoe eet de oudere binnenstadbewoner het liefst?

Testavonden op 14 en 21 november

Bartholomeus Gasthuis en ZiZo onderzoeken momenteel of zij samen een Buurtkeuken kunnen realiseren. Een plek waar buurtbewoners kunnen meekoken en samen eten, welkom zijn om te komen eten of alleen een maaltijd kunnen afhalen. In de Buurtkeuken koken cliënten van ZiZo (mensen met een beperking) samen met een kok. Het is vooraf belangrijk om te weten hoeveel interesse hiervoor bestaat.

 

Warme band met ZiZo 

Aan de Oudegracht vind je ZiZo, een eetcafé, winkel én atelier. ZiZo, onderdeel van Reinaerde, zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding meedoen in de maatschappij. De toekomst van ZiZo op deze locatie is niet zeker. Reden temeer voor Reinaerde om te onderzoeken of een samenwerking ín de stad en vóór de stad kansrijk is. De warme band met het Bartholomeus Gasthuis helpt daarbij.

 

Samen enquêtes uitdelen
De twee organisaties sloegen de handen ineen. Hoe mooi zou het zijn als de ZiZo-locatie een ontmoetingsplek wordt voor de buurt waar je ’s kunt meekoken, mee-eten of een maaltijd kunt ophalen of laten bezorgen? Het is gelijk een mooie vorm van dagbesteding voor cliënten bij ZiZo. Met als dagmenu het huismenu van het Bartholomeus Gasthuis. Gezond, gevarieerd én slim ingekocht. Goed voor onder andere sociale cohesie in de wijk, zelfredzaamheid voor oudere binnenstadbewoners en vooral: het gemeenschapsgevoel. Er moet natuurlijk wel animo voor zijn. Daarom werd er een enquête uitgezet. Zowel digitaal als op papier, persoonlijk bezorgd door de dames en heren van ZiZo.

 

Animo genoeg voor testavonden 

De respons is hoog!  Een kleine 130 mensen vulden de enquête in. Meer dan de helft reageerde enthousiast. Reden genoeg voor de volgende onderzoeksfase: testen.

De gastenlijst voor de testavonden op 14 en 21 november a.s. is goed gevuld. Naast het letterlijk ervaren of en hoe het werkt, is er dan veel ruimte om potentiële stamgasten uitgebreider te bevragen over hun drijfveren om te komen. 

X