ANBI en stichtingsgegevens Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

Contactgegevens

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis
T.a.v. afdeling communicatie
Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht
T 030 – 231 02 54
@: communicatie@bartholomeusgasthuis.nl

 

Overige stichtingsgegevens

Doelstelling: het verwerven van financiële middelen uit (periodieke) giften, donaties, legaten en erfstellingen om twee redenen:

  1. het financieren van activiteiten voor bewoners en buurtbewoners die bijdragen aan de kwaliteit van leven en die niet uit zorgbudget kunnen worden betaald
  2. het behouden en toegankelijk houden van het cultureel erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis.

 

Bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis bestaat uit:

  • de heer G.H. Abrahamse, voorzitter
  • mevrouw mr. M. Degenaar-Plug
  • mevrouw drs. F.M. Verloop
  • de heer drs. H.A.H.A. Willemsen
  • penningmeester: vacature

Beleid en verantwoording

Het bestuur beschrijft de route naar de waar te maken doelstellingen in het beleidsplan 2022-2023. Lees hier de jaarverantwoordingen over 2021 en 2022.

X