ANBI en stichtingsgegevens Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis
T.a.v. afdeling communicatie
Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht
T 030 – 231 02 54
communicatie@bartholomeusgasthuis.nl

 

KvK nummer 41186108
IBAN NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht.
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 80 35 04 329.

Lees hier de statuten van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis.

 

Het (onbezoldigde) bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis bestaat uit:

  • Dhr. G.H. Abrahamse, voorzitter
  • Dhr. M. Petram, penningmeester
  • Mw. mr. M. Plug
  • Mw. drs. F.M. Verloop
  • Dhr. drs. H.A.H.A. Willemsen

Lees hier het jaarverslag van 2021 en 2022.

X