Pionieren kost geld én bespaart het

Waarom pionieren al eeuwen een werkwoord is

Als je al langer dan 650 jaar een kleine zelfstandige speler bent in de ouderenzorg, móet je wel kunnen pionieren.

 

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Voor het Bartholomeus Gasthuis is dat niet anders. Zorgbudgetten staan stevig onder druk. Naast zorg voor bewoners ondersteunt het gasthuis ouder wordende buurtbewoners bij het zo zelfstandig mogelijk thuis  wonen. Het gasthuis biedt hen allerlei activiteiten aan, zoals muziek, bewegen (zoals yoga en valpreventie), een filmavond en ondersteuning i.s.m. sociale partners. Dat aanbod opbouwen en ‘aan de man’ brengen, is pionieren pur sang. Net zoals slimme manieren van zorgverlening ontwikkelen.

 

Het meest actuele voorbeeld van het pioniersbloed van het Bartholomeus Gasthuis is de Buurtkeuken. (HIER LINK MAKEN). Een ander sprekend voorbeeld is de grootschalige fondsenwerving voor een grootschalige verbouwing van 2009 tot 2011. Het gasthuis onderging een metamorfose van binnen. HIER VERDER UITLEGGEN OMVANG VERBOUWING – ZAALVERHUUR en BANQUETING TOELICHTEN ALS BUSINESSCASE OM DAGELIJKS VERS TE BLIJVEN KOKEN
 

Steunt u het gasthuis bij het pionieren? Iedere donatie helpt!

Steunt u het gasthuis bij het pionieren? Iedere donatie helpt!

Word Vriend of doneer eenmalig
X