Kosten van wonen, zorg, aanvullende diensten en services

Service appartement

De maandelijkse kosten bestaan uit huur, kosten voor aanvullende diensten en servicekosten.

Voor de serviceappartementen zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Als u wijkverpleging ontvangt en hiervoor een indicatie heeft, worden deze kosten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt geen eigen bijdrage. Als u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel zorg ontvangen, betaalt u de kosten voor wijkverpleging zelf.

 

Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz en kiest voor een ‘volledig pakket thuis’ (VPT) of ‘modulair pakket thuis’ (MPT) heeft u een indicatie. Mogelijk betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK kan u daar meer over vertellen.

Heeft u vragen over de kosten van wonen en/of zorg?

Zorgappartement en beschermd wonen
(intensieve lichamelijke zorg of voor mensen met dementie)

Hiervoor worden zowel woon- als de zorgkosten vergoed vanuit de Wlz. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor diensten die niet in het basis woon-zorgarrangement vallen, kunt u aanvullende afspraken maken. Onze zorgbemiddelaar helpt u hier graag bij.

 

X