Kosten van wonen, zorg, aanvullende diensten en services

Service appartement

De maandelijkse kosten bestaan uit huur, kosten voor de aanvullende diensten en servicekosten.  De woonkosten met bijbehorende diensten vindt u hieronder.

 

Voor de serviceappartementen zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Als u wijkverpleging ontvangt en een indicatie hiervoor heeft, worden deze zorgkosten vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). U betaalt geen eigen bijdrage. Als u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel zorg ontvangen, kunt u er voor kiezen de zorg zelf te betalen.

Als u zorg ontvangt vanuit de Wlz en kiest voor een ‘volledig pakket thuis’ (VPT) of ‘modulair pakket thuis’ (MPT) heeft u een indicatie. Mogelijk betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK kan u daar meer over vertellen.

Heeft u vragen over de kosten van wonen en/of zorg?

Zorgappartement en beschermd wonen (intensieve lichamelijke zorg of voor mensen met dementie)

Hiervoor worden zowel de woon- als de zorgkosten vergoed vanuit de Wlz. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Kosten die niet in het woon-zorg arrangement zitten staan in ondergenoemde prijslijsten. Hierin beschrijven we de services die aanvullend zijn op het basispakket. U bepaalt zelf u hier gebruik van maakt.

X