Veelgestelde vragen over kosten, indicaties, vergoedingen en verzekeringen

Heeft u vragen over wonen, zorg, kosten, indicaties, vergoedingen en verzekeringen? Onze zorgbemiddelaar helpt u graag op weg. De meest gestelde vragen hebben we voor u op een rij gezet.

Vragen over inschrijven en wonen

Vanaf welke leeftijd kan ik in een service appartement van het Bartholomeus Gasthuis wonen? Plus Min

De minimale leeftijd om een service appartement in het Bartholomeus Gasthuis te huren is 65 jaar. U kunt zich wel eerder inschrijven op de wachtlijst.

Hoe lang is de wachttijd om in het Bartholomeus Gasthuis te wonen? Plus Min

Er is een wachtlijst alle woon- en zorgvormen. Het is noodzakelijk dat u zich hiervoor inschrijft.

De actuele wachttijden per woon- en zorgvorm vindt u hier.

Zijn er naast de maandelijkse huur aanvullende kosten? Plus Min

Ja, u betaalt naast de huur maandelijks aanvullende kosten. Deze bestaan uit:

 • het arrangement dat u kiest, vast te leggen in de huurovereenkomst (bijvoorbeeld koffie/thee, welzijn, maaltijden, was)
 • servicekosten (o.a. voor verwarming, elektriciteit, afvoer van huisvuil etc.). U betaalt maandelijks een voorschot en na een jaar de eindafrekening.

Kan ik in een service appartement blijven wonen als ik (veel) zorg nodig heb? Plus Min

Ja, dat kan, mits u zelf kunt alarmeren en u zichzelf kunt verplaatsen (lopend, eventueel met een rollator of in een rolstoel). Voor de zorg bestaan de volgende mogelijkheden.

 

 1. Wijkverpleging – voor planbare zorg
  Als u een serviceappartement huurt en op vaste momenten zorg nodig heeft, kunt u wijkverpleging aanvragen. Bijvoorbeeld voor wondzorg, hulp bij het aantrekken van uw steunkousen of douchen. Uw huisarts of onze zorgmedewerker kan deze indicatie schrijven als dit nodig blijkt. Wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering . U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en het valt niet onder uw eigen risico.
 2. Volledig pakket thuis – voor langdurige zorg 
  Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestellingen Zorg geeft deze indicaties af. Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg. Het thuis is uw service appartement, het zorgteam van het Bartholomeus Gasthuis levert de zorg. U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.

Kan ik een service appartement huren en toch 24-uurs zorg ontvangen? Plus Min

Ja, dat kan, maar alleen als u een inpandig service appartement huurt in het Bartholomeus Gasthuis, dus niet in de binnentuin. U woont hier zo zelfstandig mogelijk met 24-uurs zorg binnen handbereik. Deze zorgvorm valt onder Wet langdure zorg (Wlz).

Bij een vpt levert één zorginstelling alle zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) bij u thuis: in uw appartement dus. Het gaat om zorg als verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding (zowel individueel als dagbesteding) en gespecialiseerde behandeling als onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook maaltijden en hulp bij het huishouden horen hierbij.

U heeft hiervoor een zorgprofiel VV4, VV5 of VV6 nodig. Die kunt u (laten) aanvragen bij het CIZ: het Centrum Indicatiestellingen Zorg.

Vragen over zorg

Wijkverpleging: wat valt hieronder? Plus Min

Wijkverpleging en thuiszorgen zijn hetzelfde. Het kan gaan om ondersteuning bij aan- en uitkleden, douchen, wondzorg, stomazorg, etc. Zorg op planbare momenten dus. Als u een serviceappartement huurt en op vaste momenten zorg nodig heeft, kunt u wijkverpleging aanvragen. Uw huisarts of onze zorgmedewerker kan deze indicatie schrijven als dit nodig blijkt.

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Hoe vraag ik een indicatie voor wijkverpleging aan? Plus Min

Onze verpleegkundige of uw huisarts kan vaststellen of en welke zorg u nodig heeft heeft in aanvulling op wat u zelf kunt of waar uw mantelzorgers u bij ondersteunen. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. De zorgmedewerkers van het Bartholomeus Gasthuis leveren bij u de zorg die u nodig heeft.

Wlz: waar staat dit voor en wat het houdt in? Plus Min

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben. Het gaat om ouderen met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Deze zorg wordt meestal in een instelling gegeven, maar het kan ook thuis.

Wat is een zorgprofiel? Plus Min

Een zorgprofiel geeft aan hoeveel en wat voor zorg iemand nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging, is een indicatie nodig. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ) stelt dit vast.

Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. Het Bartholomeus Gasthuis levert, verdeeld over de verschillende woon- en woonzorgplaatsen, zorg voor mensen met de volgende zorgprofielen:

 

VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
VV 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging (somatische zorg)

 

Hoe vraag ik een indicatie voor langdurige zorg aan? Plus Min

Als u – of uw naaste – blijvend intensieve zorg nodig heeft, kunt u een Wlz-indicatie aanvragen. Het CIZ (Centrum Indicatiestellingen Zorg) onderzoekt zorgvuldig wie recht heeft op langdurige zorg. Op de website van het CIZ kunt u een eenvoudige test doen of een indicatieaanvraag zinvol is.

Moet ik een eigen bijdrage betalen als ik via de Wlz wonen met zorg ontvang van het Bartholomeus Gasthuis? Plus Min

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage

De lage eigen bijdrage betaalt u wanneer u zorg thuis ontvangt. Dus ín uw serviceappartement.

De hoge eigen bijdrage betaalt u wanneer u langer dan 4 maanden woont op een groepswoning (voor intensieve lichamelijke zorg of beschermd wonen i.v.m. dementie).

Wat is het verschil tussen zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg? Plus Min

De Zorgverzekeringswet (Zvw) levert wijkverpleging. Dit is verpleging en verzorging aan huis met een medische noodzaak; zorg zoals een verpleegkundige die pleegt te bieden. Het gaat veelal om planbare zorg.

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) levert intensieve zorg aan mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. De zorgvormen kunnen dezelfde naam hebben als in de Wmo (bijvoorbeeld begeleiding) en de Zvw (bijvoorbeeld verpleging).

Hoe zien de algemene en aanvullende voorwaarden bij zorg eruit? Plus Min

Als u zorg ontvangt van het Bartholomeus Gasthuis gaat u een zorgovereenkomst aan met het gasthuis. Voor deze zorgovereenkomst gelden de Algemene Voorwaarden voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Deze voorwaarden beschrijven de afspraken tussen u als (tijdelijke) bewoner en het Bartholomeus Gasthuis als zorgaanbieder, aangevuld met uw rechten en plichten en die van het gasthuis.

 

Er zijn algemene voorwaarden en aanvullende modules per zorgvorm.

Vragen over wie er voor u mag besluiten

Wat is het verschil tussen een eerste contactpersoon en een (wettelijk) vertegenwoordiger? Plus Min

Een eerste contactpersoon is ons eerste aanspreekpunt om praktische zaken over u mee te delen. Dit kan uw familielid, vriend of buur zijn. Dit is geen formele

Hoe leg ik vast wie mijn wettelijk vertegenwoordiger is? Plus Min

Zolang u zelf goed kunt beslissen, is het verstandig om te praten over hoe u uw vertegenwoordiging wilt regelen voor het geval dat u wilsonbekwaam wordt op zaken die uw gezondheid en/of financiën aangaan. Dit kan onduidelijke situaties voorkomen. Dit noemen we een wettelijk vertegenwoordiger.  Deze vertegenwoordigt u op het moment dat u zelf niet meer over deze zaken kunt beslissen.

 

Wie kunnen er voor zorginhoudelijke zaken optreden als (wettelijk) vertegenwoordiger?

 1. Uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel. U kunt deze zelf aanwijzen. Er is geen bewijs nodig.
 2. Uw kind, broer, zus of kleinkind. Ook deze kunt u zelf aanwijzen, er is geen bewijs nodig.
 3. Een schriftelijke gemachtigde. Dat kan iedereen zijn: familie of geen familie. U bepaalt zelf wie die is. U kunt dit zelf – terwijl u nog wilsbekwaam bent – laten vastleggen. Bijvoorbeeld in een schriftelijke volmacht of in een door de notaris opgesteld document.
 4. Een door de rechter aangewezen persoon.
  Een mentor gaat over persoonlijke zaken. Een curator gaat over persoonlijke en financiële zaken. Van beide is een bewijs nodig. Curatele is de meest vergaande vorm van vertegenwoordiging en komt weinig voor. De combinatie mentor en bewindvoerder (de laatste gaat over financiële zaken) is meestal afdoende.

Wilt u formeel en juridisch vastleggen wie uw wettelijk vertegenwoordiger is? 

Dat kan in een volmacht of een levenstestament. Beide documenten worden opgemaakt door een notaris. Tips hierover vindt u op de website Dementie.nl.

 

Ik heb geen familie om mijn vertegenwoordiger te laten zijn. Hoe regel ik dat er wel iemand mijn zaken behartigt? Plus Min

Als er geen familielid in aanmerking komt of beschikbaar is om uw (wettelijk) vertegenwoordiger te zijn, dan vragen we bij de rechter een mentor voor u aan. Dat doen we in nauw overleg met u.

Wat houdt de rol van een eerste contactpersoon in? Plus Min

Wij willen graag dat u een eerste contactpersoon aan ons doorgeeft. Iemand aan wie wij (praktische) informatie kunnen doorgeven als het nodig is. Deze eerste contactpersoon is ons aanspreekpunt voor uw familie en naasten. U wijst zelf de eerste contactpersoon aan en geeft daarbij automatisch toestemming dat wij informatie over u met hem of haar delen. Deze contactpersoon kan een familielid van uw zijn (partner, kind, broer of zus, neef of nicht), maar ook een vriend of buur.

 

Contact over u 
Met de eerste contactpersoon hebben wij contact over (praktische) zaken die u aangaan. Wij bellen hem of haar bijvoorbeeld als er iets met u aan de hand is en als u zelf geen contact met hen kan opnemen. Hij of zij deelt dan de informatie met de rest van de familie en/of naasten. In uw zorgdossier registreren we wie uw eerste contactpersoon is. Daarnaast registreren we een tweede contactpersoon, voor het geval de eerste niet bereikbaar of beschikbaar is.

 

Geen formele rol, maar vaak dezelfde persoon als de (wettelijk) vertegenwoordiger  

De rol van eerste contactpersoon is niet wettelijk vastgelegd, er zijn dus geen rechten aan verbonden. Hij of zij is niet automatisch uw (wettelijk) vertegenwoordiger. Dat beslist u zelf.

In de praktijk zien we vaak dat de eerste contactpersoon – in de persoon van partner of familielid – ook de (wettelijk) vertegenwoordiger is.

 

 

 

Liever direct contact met de zorgbemiddelaar?

X