boerenbridge

Boerenbridge:
toegankelijk, gezellig
en leuk!

Boerenbridge is een toegankelijk en gezellig kaartspel waarbij je strategisch moet voorspellen en slagen moet halen om precies 100 punten te bereiken. Tot zover de korte uitleg.

 

Iedere eerste en derde vrijdag van de maand om 15.00 uur speelt een groep buurtbewoners steevast dit kaartspel in de Serre. Schuift u aan?

 

 

X