zorghotel - respijtzorg

Respijtzorg - uw mantelzorger even vrij

Respijtzorg – Mantelzorger draagt met gerust hart de zorg voor u even over

U kunt in het zorghotel van het Bartholomeus Gasthuis logeren om uw mantelzorger vrije tijd te geven. Respijtzorg noemen we dat. Mantelzorgers zijn vaak enorm gemotiveerd en betrokken, ze vervullen een onmisbare rol in uw verzorging en begeleiding. Vaak bepaalt hun zorgtaak hun agenda. Als zij tijdelijk de zorg voor u kunnen overdragen, kunnen zij ontspannen op zijn tijd. En dat is belangrijk om de balans in hun eigen leven te bewaken. Zo kunnen ze daarna de zorg voor u weer opgeladen oppakken.

 

Voor wie biedt het Bartholomeus Gasthuis respijtzorg?

Als u een lichte vorm van zorg, dagstructuur, toezicht en/of begeleiding nodig hebt, kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld bij (dagelijkse) zorgverlening, beginnende dementie of niet-aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na een CVA).

 

Het verblijf is inclusief onbijt, lunch, diner en tussentijdse koffie- en drinkmomenten. We spreken met u af welke zorg en dagstructuur u nodig heeft en aan welke activiteiten u wilt meedoen. Er zijn altijd verzorgenden en verpleegkundigen in huis.

 

Vergoedingen respijtzorg

Soms vergoedt de gemeente, het zorghotel of de zorgverzekeraar de kosten voor respijtzorg. De mogelijkheden op een rij.

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Als dat zo is, heeft de gemeente Utrecht mogelijkheden voor vergoeding (alleen voor inwoners gemeente Utrecht). Informeer hier naar de mogelijkheden of rechtstreeks bij uw eigen gemeente als u ergens anders woont.

 

  • Krijgt u een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan respijtzorg vergoed worden vanuit datzelfde budget. Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

 

  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.

Direct contact met een zorgbemiddelaar over respijtzorg

Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur naar 030 239 31 58 of mail
X