veilige vrijheid

Veilige vrijheid en maximale bewegingsruimte

Beschermd wonen gecombineerd met maximale bewegingsruimte 

Als u dementie heeft wordt uw oriëntatiegevoel in de loop van de tijd minder. U kunt gaan dwalen en de weg kwijtraken. Dat is niet prettig voor u en soms niet veilig. Tegelijkertijd moet u zich kunnen bewegen zoals u wilt en dat zo veilig mogelijk. Dat sluit aan op de Wet zorg & dwang (Wzd, sinds 1 januari 2020), bedoeld om vrijheidsbeperking tegen te gaan. Hierbij is het motto: “Nee, tenzij”. Dankzij leefcirkels gaan veiligheid en vrijheid steeds beter samen.

 

Persoonlijke leefcirkels en bakens 

Als u op een groepswoning op de tweede en derde etage komt wonen, krijgt u een persoonlijke leefcirkel. Dat zijn denkbeeldige cirkels waarin u zich vrij kunt bewegen, passend bij uw persoonlijke situatie. Voor de ene bewoner is dat het volledige gasthuis en de tuin, voor de ander is dat juist de beslotenheid van de groepswoning.  U draagt een (pols of hand-)zender waarin uw bewegingsruimte ‘op maat’ is vastgelegd.

 

In het Bartholomeus Gasthuis zijn overal ‘bakens’ aangelegd. Deze bakens registreren uw zender en zorgen ervoor dat deuren opengaan of juist niet. Zodra u een baken passeert dat buiten uw individuele leefcirkel ligt, krijgen zorgmedewerkers een melding.

 

Deuren overdag open

Op de tweede en derde etage staan staan de deuren tussen de vleugels overdag open. De derde etage is het meest besloten: hier komen alleen bewoners, hun familie en naasten en medewerkers. De gang is aansprekend ingericht, met verschillende plekken die geïnspireerd zijn op thema’s uit de stad,  zoals bibliotheek, museum en theater. De kleuren van de wanden zijn afgeleid van de wandtapijten uit de Regentenzaal.

X