Kwaliteitsbeheersing

Samen meten, samen leren

In het Bartholomeus Gasthuis werken we continu aan kwaliteit om bij te blijven, samen te leren en te verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit:

 

  • beleidscyclus gebaseerd op PDCA (de kwaliteitscirkel van Deming; Plan, Do, Check, Act)
  • dashboard: het dashboard toont uitkomsten van de ondernomen (verbeter)acties en van het dagelijks handelen. Samen met het Jaarplan (plan) en de uitvoering daarvan in jaar x (do) draagt het dashboard (check) bij aan de PDCA-cirkel.
  • kwaliteitshandboek: de vertaling van het strategisch plan en relevante wet- en regelgeving in beleid per onderdeel met bijbehorende procedures, protocollen, werkinstructies, checklists, formulieren. Alle medewerkers hebben toegang tot deze documenten.
  • managementinformatiesysteem: gastscore (het totaal van de intern en externe  registraties en enquêtes).

 

Van ISO-audit naar kwaliteits-assessment 

Tot en met voorjaar 2023 is er jaarlijks een externe kwaliteitsaudit uitgevoerd in het Bartholomeus Gasthuis.

We zijn trots op de reeks van zeven jaar zonder tekortkomingen, maar zien geen enkele aanleiding om achterover te leunen. Met ingang van 2023 vervangen we de ISO-certificering door een gericht(er) assessment op ons kwaliteitssysteem.

 

Ons jaarplan en evaluatie van eerdere plannen lees je hier.

X