Cliënttevredenheid - een groot goed!

“Goede scores zijn fijn, maar prettige ervaringen en mooie herinneringen van bewoners, gasten en naasten, dát is waar we het echt voor doen”

"Als gasthuis zijn we ons bewust van de spanningen tussen wens en werkelijkheid, tussen dat wat moet en datgene wat er werkelijk toe doet."

Vier instrumenten om cliënttevredenheid te meten

Eigenlijk houden we niet van het woord ‘cliënt’. We spreken liever van bewoners en hun naasten en van gasten. We meten jaarlijks de tevredenheid van bewoners en hun naasten en zorghotelgasten. Dat doen we op verschillende manieren.

 

1. Enquête voor alle bewoners/hun vertegenwoordigers

Deze enquête gaat over de tevredenheid van bewoners en/of hun vertegenwoordigers over zorg, welzijn, wonen, privacy en algemene sfeer in het gasthuis. We vragen hen om de enquête (minimaal) jaarlijks in te vullen voorafgaand aan het zogenoemde multi-disciplinaire-overleg (MDO) of zorgleefplangesprek. We gebruiken de uitkomsten ervan voor de inhoudelijke voorbereiding van dit gesprek. Daarnaast tillen we de uitkomsten van de gezamenlijke enquêtes op naar organisatieniveau. Zo werken we aan een beeld van de algemene cliënttevredenheid.

 

2. PREM*-meeting voor bewoners serviceappartementen met wijkverpleging

We voeren jaarlijks de verplichte PREM-enquête* uit naar de ervaren zorg onder bewoners met wijkverpleging. Het aantal bewoners in het gasthuis dat hiervoor in aanmerking komt is gering. Vanuit privacyoverwegingen leveren we daarom geen cijfers aan het Zorginstituut aan. Dit is toegestaan, mits de reden wordt vermeld in de digitale portal.

 

3. Enquête gasten zorghotel

De tevredenheid van zorghotelgasten en tevredenheid van bewoners met zorgbemiddeling meten we eveneens met een eigen enquête. De uitkomsten komen terug in het dashboard van het gasthuis, een van de instrumenten van kwaliteitsbeheersing.

 

4. Zorgkaart Nederland
Tot slot kunnen bewoners, gasten en hun naasten hun ervaringen altijd delen via Zorgkaart Nederland.nl. Op deze site krijgt het Bartholomeus Gasthuis een prachtige 9,4!

 

 

*PREM staat voor Patient Reported Experience Measure

 

Lees de laatste ervaringen met het gasthuis op Zorgkaart.

X