dr. J.G. (Judith) van Tuijn nieuw lid College van Regenten (op voorspraak cliëntenraad).

De Raad van Toezicht van het Bartholomeus Gasthuis heet vanwege de historie nog altijd College van Regenten. Op 25 augustus jl. werd klinisch geriater Judith van Tuijn lid van het College, op voorspraak van de cliëntenraad. Zij volgt daarmee dr. E.M. (Elena) Bendien op, die na twee zittingstermijnen afscheid nam.   

Judith van Tijn werkt al ruim twintig jaar als klinisch geriater in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Daarnaast vervult zij diverse (bestuurlijke) neventaken en is zij actief in regionale netwerken in de ouderenzorg rond thema’s als dementie en passende zorg. Naast haar rol als geriater werkt zij sinds vijf jaar een deel van de week als arts kwaliteit en is zij samen met de manager kwaliteit en veiligheid verantwoordelijk voor het ziekenhuis-brede kwaliteitsbeleid en de governance.

 

Bestuurder Loes de Vries, de cliëntenraad en de andere leden van het Bartholomeus Gasthuis zijn erg te spreken over deze opvolging. Ze noemen het dagelijkse werkveld van Judith van Tuijn waardevol en essentieel voor haar inzet voor het college en diens visie op goed ouder worden.

X