Enquête uitgezet onder binnenstadbewoners over koken en eten.

Bartholomeus Gasthuis en ZiZo onderzoeken momenteel of zij samen een Buurtkeuken kunnen maken. Een plek waar buurtbewoners kunnen meekoken en samen eten, welkom zijn om te komen eten of alleen een maaltijd kunnen afhalen. In de Buurtkeuken koken cliënten van ZiZo (mensen met een beperking) samen met een kok.

 

Alles over het plan buurtkeuken leest u hier.

 

X