voorgevel

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling

 

 • Kamer van Koophandel: de Stichting in ingeschreven in de KvK onder nummer 41186108.
 • RSIN nummer: 803504239.
 • Contactgegevens: Lange Smeestraat 40, 3511 PZ  te Utrecht, telefoonnummer 030 239 3152 en e-mailadres bestuurssecretariaat@bartholomeusgasthuis.nl.
 • Doelstelling: het verwerven van financiële middelen uit (periodieke) giften, donaties, legaten en erfstellingen voor:
  • Het financieren van activiteiten voor bewoners en buurtbewoners die bijdragen aan de kwaliteit van leven en die niet uit zorgbudget kunnen worden betaald.
  • Het behouden en toegankelijk houden van het cultureel erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis.
 • Bestuur: Het bestuur van de stichting bestaat uit normaliter uit vijf leden en hun inzet is onbezoldigd. De bestuursleden zijn:
  • de heer G.H. Abrahamse, voorzitter
  • mevrouw M. Degenaar-Plug, bestuurslid
  • mevrouw F.M. Verloop, bestuurslid
  • penningmeester: vacature
 • Beleid: bestuursleden beschreven de vastgestelde route naar de te verwezenlijken doelstellingen in het beleidsplan 2022/2023.
 • Jaarverantwoording: bestuursleden leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid
X