Huisregels
Bartholomeus Gasthuis

De normaalste zaak van de wereld

Het gasthuis is al meer dan 650 jaar een toegankelijke plaats om te komen en wonen. Dat vraagt om bewust omgaan met het gebouw en met elkaar. Daarom hebben we de volgende eenvoudige huisregels.

 

 • Iedereen die in het Bartholomeus Gasthuis woont, werkt of te gast is, respecteert andermans leefwijze, de individuele vrijheid van mensen en handelt daarnaar.
 • Bewoners en gasten volgen de richtlijnen van het Bartholomeus Gasthuis over veiligheid, hygiëne, privacy, etc. Deze zijn terug te vinden in deze huisregels.
 • Bewoners en gasten leven de tijdelijk van toepassing zijnde richtlijnen en aanwijzingen na die via memo’s, mail of anderszins worden gecommuniceerd.
 • In verband met brandveiligheid brandt niemand kaarsen of waxinelichtjes in ruimtes van  het gasthuis of maakt een andere vorm  van open vuur (de enige uitzondering is de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in januari).
 • Huisdieren kunnen niet mee als logé tijdens een verblijf in het zorghotel of met u meeverhuizen naar een appartement. Huisdieren zijn wel welkom tijdens bezoek (honden kort aangelijnd), mits zij geen overlast veroorzaken voor anderen.
 • Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnames in het gasthuis heeft u toestemming van de direct betrokkene(n) nodig.
 •  We gunnen onze bewoners en gasten hun avondrust. Daarom mag er na 22.00 uur geen hard geluid worden gemaakt.
 • Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag is onacceptabel in het gasthuis. Hieronder verstaan wij:
  • tegenwerkend gedrag (veiligheidsvoorschriften en hiervoor genoemde regels mijden);
  • agressief of gewelddadig gedrag, inclusief treiteren, uitdagen tot vechten,
   beledigen, discrimineren (anderen belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op
   grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding),
   intimideren, uitschelden, pesten, bedreigen (verbaal/non-verbaal);
  • ongewenste intimiteiten: opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van
   seksuele aard;
  • alcoholmisbruik en drugsgebruik. Personen onder invloed zijn niet welkom in het gasthuis en worden gevraagd te vertrekken;
  • crimineel gedrag: diefstal of vandalisme. Wapens zijn in huis niet toegestaan;
  • verstoringen van de veiligheid en orde in het gasthuis. Personen die zonder specifiek bezoekdoel bewegen door het gasthuis, kunnen wij verzoeken om te vertrekken. Bij weigering volgt er een toegangsverbod, we schakelen hiervoor de politie/wijkagent in.
 • Roken is alleen buiten mogelijk. In het gehele gasthuis, dus incl. de appartementen en zorghotelkamers – geldt een rookverbod. In de binnentuin is een rookplaats onder het afdak bij de pergola. In appartementen met een balkon mag uitsluitend op dit balkon gerookt worden. Gasten van de zorghotelkamers 1.19, 1.21 en 1.23 kunnen roken op het direct aangrenzende balkon op deze etage.
 • Het Bartholomeus Gasthuis heeft bewust geïnvesteerd in een prettige en afgewerkte inrichting van het gebouw. Wij willen dit graag zo houden. Daarom vragen wij iedereen om voorzichtig om te gaan met vloeren, wanden, meubels en andere accessoires in de algemene ruimtes.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze huisregels begrijpelijk zijn en voor zich spreken. Ze zijn bedoeld om met elkaar op een prettige manier in het Bartholomeus gasthuis te zijn, in welke hoedanigheid dan ook. Als iemand zich niet aan deze huisregels (kan) houden, schatten wij de ernst van de situatie in. Ernstige overtreding kan leiden tot wijziging van de afspraken over verblijf of dienstverband. Indien nodig doen wij aangifte bij de politie.

 

X